TOP
โครงการวิทยากรตัวคูณส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต
2 May 2019
122

นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการวิทยากรตัวคูณส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ประจำกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในโครงการกระทรวงการคลังคุณธรรม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11