TOP
กระทรวงการคลัง ร่วมการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนม...
3 June 2019
100

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

 

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3