ท่านเคยใช้งานศูนย์บริการใดของกระทรวงการคลัง

วายุภักษ์ฟ้าใส 1689
34 (14.35%)
แจ้งการเงินนอกระบบ 1359
65 (27.43%)
RD Callcenter 1161
86 (36.29%)
สายด่วนศุลกากร 1164
26 (10.97%)
สายด่วนสรรพสามิต 1713
26 (10.97%)
Total votes: 237
Go back
Powered by DRBPoll · PHP Hosting