ข่าวประกวดราคา Data Center


ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ชื่อเรื่อง

การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสนับสนุนสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center)

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 1,836,160.00 
อีเมล์แอดเดรส e-bidding@mof.go.th , mofdatacenter@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์  หมายเลข 0-2126-5800 ต่อ 2137
ที่อยู่ของหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
/รับฟังคำวิจารณ์
Download
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1
ฉบับแรก
5 ต.ค. 61
10 ต.ค.61
 

** เอกสารเกี่ยวกับร่าง Tor ทั้งหมดกรุณาคลิกที่ download