ข่าวประกวดราคา Maket_KrungKasem


ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ชื่อเรื่อง

ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 5,000,000.00
อีเมล์แอดเดรส  pongsakorn.t@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์  หมายเลข 0-2126-5800 ต่อ 3612 และ 3313 โทรสาร 0-2273-9790
ที่อยู่ของหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
/รับฟังคำวิจารณ์
Download
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1
ฉบับแรก
13 ก.ย. 2559
16 ก.ย. 2559
2
ฉบับที่สอง
22 ก.ย. 2559
27 ก.ย. 2559
 

** เอกสารเกี่ยวกับร่าง Tor ทั้งหมดกรุณาคลิกที่ download