สรุปการจัดระดับเครดิตของประเทศไทย (2532 - 2543)Posted 22 Jun 2000