ข่าวประกวดราคา PABX


ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ชื่อเรื่อง

ประกวดราคาซื้อสาหรับโครงการทดแทนระบบโทรศัพท์ของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 15,000,000.00    -  บาท
อีเมล์แอดเดรส tor-pabx@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์  หมายเลข 02-298-6456 ต่อ 3612
ที่อยู่ของหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
/รับฟังคำวิจารณ์
Download
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1
ฉบับแรก
30 ต.ค. 2557
4 พ.ย. 2557
2
ฉบับแก้ไข
11 พ.ย. 2557
14 พ.ย. 2557

** เอกสารเกี่ยวกับร่าง Tor ทั้งหมดกรุณาคลิกที่ download