ข่าวประกวดราคา VoiceMOF


ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ชื่อเรื่อง

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 3,000,000.00
อีเมล์แอดเดรส mofsoundsys@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์  หมายเลข 0-2126-5800 ต่อ 2003, 2256
ที่อยู่ของหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
/รับฟังคำวิจารณ์
Download
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1
ฉบับแรก
13 มี.ค. 2560
22 มี.ค. 2560
 

** เอกสารเกี่ยวกับร่าง Tor ทั้งหมดกรุณาคลิกที่ download