รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - พันตรีควง อภัยวงศ์

 
 
 
พันตรี ควง อภัยวงศ์
2 สิงหาคม 2487 - 10 มกราคม 2488