ข่าวประกวดราคา_TOR_070314mfoc

 


ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ชื่อเรื่อง

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 9,800,000.00.-  บาท
อีเมล์แอดเดรส tor-mfoc@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์  หมายเลข 02-298-6456 ต่อ 3506
ที่อยู่ของหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
/รับฟังคำวิจารณ์
Download
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1
ฉบับแรก
07 มี.ค. 2557
21 มี.ค. 2557
         

** เอกสารเกี่ยวกับร่าง Tor ทั้งหมดกรุณาคลิกที่ download