ข่าวประกวดราคา ปรับปรุงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ระยะที่ 2


ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ชื่อเรื่อง

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ระยะที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 38,102,000.00  -  บาท
อีเมล์แอดเดรส tor-network@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์  หมายเลข 02-298-6456 ต่อ 3612
ที่อยู่ของหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
/รับฟังคำวิจารณ์
Download
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1
ฉบับแรก
24 ต.ค. 2557
30 ต.ค. 2557
 
     

** เอกสารเกี่ยวกับร่าง Tor ทั้งหมดกรุณาคลิกที่ download