ข่าวประกวดราคา พัฒนาและปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัย


ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ชื่อเรื่อง

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 30,000,000.00 -  บาท
อีเมล์แอดเดรส tor-security@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์  หมายเลข 02-298-6456 ต่อ 3306
ที่อยู่ของหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
/รับฟังคำวิจารณ์
Download
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1
ฉบับแรก
24 ต.ค. 2557
29 ต.ค. 2557
 
     

** เอกสารเกี่ยวกับร่าง Tor ทั้งหมดกรุณาคลิกที่ download