ข้่าวประกวดราคา_TOR_Sap_erp6


ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ชื่อเรื่อง

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ GFMIS ให้รองรับกับ Software SAP ERP 6 ส่วนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 42,994,000.00.-  บาท
อีเมล์แอดเดรส torpoc.gfmis@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์  หมายเลข 02-298-6456 ต่อ 3306 , 3313
ที่อยู่ของหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
/รับฟังคำวิจารณ์
Download
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1
ฉบับแรก
23 ก.ค. 2557
30 ก.ค. 2557
2
ราคากลาง(อ้างอิง)
   
3
ประกาศเชิญชวน
1 ส.ค. 2557
 

** เอกสารเกี่ยวกับร่าง Tor ทั้งหมดกรุณาคลิกที่ download