รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - นายบรรหาร ศิลปอาชา

 
 
 
นายบรรหาร ศิลปอาชา
14 ธันวาคม 2533 - 23 กุมภาพันธ์ 2534