รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - พระยาไชยยศสมบัติ (เสริม กฤษณามระ)

 
 
 
พระยาไชยยศสมบัติ (เสริม กฤษณามระ)
21 ธันวาคม 2480 - 19 ธันวาคม 2481
10 สิงหาคม 2480 - 21 ธันวาคม 2480
12 กุมภาพันธ์ 2479 - 9 สิงหาคม 2480