รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนารถ

 
 
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนารถ
1 เมษายน 2491 - 17 มกราคม 2465
17 กุมภาพันธ์ 2450 - 31 มีนาคม 2450