รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - นายโชติ คุณะเกษม

 
 
 
นายโชติ คุณะเกษม
10 กุมภาพันธ์ 2502 - 1 พฤษภาคม 2502