ขาวประกวดราคา DRC GFMID


ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ชื่อเรื่อง

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายเพื่อใช้ในระบบงาน GFMIS สำหรับกระทรวงการคลัง และศูนย์บางบัวทอง (DRC) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 2,455,864.00 .-  บาท
อีเมล์แอดเดรส tor-gfmisdrc@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์  หมายเลข 02-298-6456 ต่อ 3612 , 3313
ที่อยู่ของหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
/รับฟังคำวิจารณ์
Download
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1
ฉบับแรก
29 เม.ย. 2558
8 พ.ค. 2558

** เอกสารเกี่ยวกับร่าง Tor ทั้งหมดกรุณาคลิกที่ download