ข่าวประกวดราคา GFMIS-Terminal

 


ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ชื่อเรื่อง

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทน GFMIS Terminal โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 55,410,000.00.- บาท
ที่อยู่ของหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
/รับฟังคำวิจารณ์
Download
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1
ฉบับแรก
24 ธ.ค. 2558
6 ม.ค. 2559
2
ฉบับที่สอง
13 ม.ค. 2559
20 ม.ค. 2559
 
     

** เอกสารเกี่ยวกับร่าง Tor ทั้งหมดกรุณาคลิกที่ download