ข่าวประกวดราคา MOF-DC


ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ชื่อเรื่อง

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 220,724,000.00.- บาท
อีเมล์แอดเดรส tor-mofdc@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์  หมายเลข 02-126-5900 ต่อ 3612
ที่อยู่ของหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
/รับฟังคำวิจารณ์
Download
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1
ฉบับแรก
6 พ.ย. 2558
13 พ.ย. 2558
 
     

** เอกสารเกี่ยวกับร่าง Tor ทั้งหมดกรุณาคลิกที่ download