ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย GFMIS


ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ชื่อเรื่อง

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย GFMIS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 5,330,000.00
อีเมล์แอดเดรส -
หมายเลขโทรศัพท์  หมายเลข ๐ ๒๑๒๖ ๕๘๐๐ ต่อ ๓๖๐๕
ที่อยู่ของหน่วยงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ลำดับ
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
/รับฟังคำวิจารณ์
Download
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1
ฉบับแรก
26 ก.ค. 2560
03 ส.ค. 2560
 

** เอกสารเกี่ยวกับร่าง Tor ทั้งหมดกรุณาคลิกที่ download