รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์

 
 
 
   สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี
กรมพระยาจักรพรรดิพงษ์
พ.ศ. 2429 - พ.ศ. 2435