ข้อมูลข่าวสมัครงานย้อนหลัง  :  ปี2555  : ปี2554  :  ปี2553   :  ปี2552  :  ปี2551  :  ปี2550  :

ข่าวรับสมัครงาน กระทรวงการคลัง 2549
วันเวลา รับสมัคร
ตำแหน่ง
รายละเอียด
หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
ประกาศขึ้นบัญช
20 - 29 ธ.ค. 2549 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป      ดูรายละเอียด กลุ่มบริหารงานบุคคล /สำนักพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล ชั้น 6 รายชื่อ 
|  กำหนดการ
|
ประกาศ  ประกาศ
24 ต.ค - 1 พ.ย 2549 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
     ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 10 อัตรา
     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา     
ดูรายละเอียด กลุ่มบริหารงานบุคคล /สำนักพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล ชั้น 6 ประกาศ   ประกาศ  ประกาศ  
11 ต.ค - 1 พ.ย 2549 รับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง
   - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ระดับกลาง
   - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ระดับต้น
   - เจ้าหน้าที่บริหารเงินทุน ระดับต้น
   - เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน  ระดับกลาง       
ดูรายละเอียด สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)     ประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือก
11 ก.ย - 29 ก.ย 2549 รับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4      ดูรายละเอียด กลุ่มบริหารงานบุคคล /สำนักพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล ชั้น 6 ประกาศ     ประกาศ  
11 ก.ย - 19 ก.ย 2549 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ดูรายละเอียด กลุ่มบริหารงานบุคคล /สำนักพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล ชั้น 6 ประกาศ  ประกาศ   ประกาศ  
28 มิ.ย -14 ก.ค 2549  รับสมัครผู้เชี่ยวชาญ 1 ตำแหน่ง และพนักงานผู้ช่วย 1 ตำแหน่ง ประจำฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำกับการปฏิรูประบบการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง      
14 มิ.ย - 30 มิ.ย 49 - บุคลากร 4
- นักวิชาการพัสดุ 4
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4   
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร)/ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ /สำนักงานเลขานุการกรม          
22 พ.ค.49 - 9 มิ.ย. 49 - ผู้ตรวจสอบภายใน
- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ประกาศ    
24 ก.พ.49 - 17 มี.ค. 49 รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานใน
 4  ตำแหน่ง  
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
     
23 ม.ค. - 10 ก.พ. 49 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4
  
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล /สำนักพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล
  
 
28 ธ.ค.48 - 13 ม.ค.49 นักวิชาการคลัง 4
  
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร)/ฝ่ายการเจ้าหน้าที่