ข้อมูลข่าวสมัครงานย้อนหลัง  : ปี2555  :  ปี2554  :  ปี2553   :  ปี2552  :  ปี2551  :  ปี2549  :

ข่าวรับสมัครงาน กระทรวงการคลัง 2550
    
 
วันเวลา รับสมัคร
ตำแหน่ง
รายละเอียด
หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
ประกาศขึ้นบัญช
30 ต.ค - 23 พ.ย 2550 รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง
   ผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
รายละเอียด 1. ที่กรุงเทพฯ ห้องรองอธิบดีกรมสรรพสามิต   (นายสมชัย อภิวัฒนพร) ชั้น 5 กรมสรรพสามิต
2. ที่ฉะเชิงเทรา เลขานุการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
     
18 ต.ค - 1พ.ย 2550 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์    3 อัตรา
ตำแหน่งนักบัญชี    2 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการคลัง   1 อัตรา
รายละเอียด เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.sepo.go.th หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว" หรือ http://job.sepo.go.th    
9 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  ตำแหน่งนักวิชาการคลัง 4
  ตำแหน่งนิติกร 4
รายละเอียด สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร)/ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ /สำนักงานเลขานุการกรม (ชั้น6 อาคาร 3)     ประกาศรายชื่อ
27 ส.ค - 4 ก.ย 2550 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ              1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล      1 อัตรา
ตำแหน่ง นักการภารโรง                1 อัตรา

รายละเอียด กลุ่มบริหารงานบุคคล /สำนักพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล ( ชั้น 6 อาคาร 1) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1.รายชื่อ

2.กำหนดการ
ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประกาศรายชื่อ
14 ส.ค - 13 ก.ย 2550 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรง
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ดูรายละเอียด

ใบสมัคร

หนังสือมอบอำนาจ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด(มหาชน) งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น G
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
   
10 ก.ค. - 20 ก.ค. 2550 รับสมัครคัดเลือก เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 20 อัตรา ปฏิบัติงาน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550

ดูรายละเอียด

ใบสมัคร

คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2550
    
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-298-6456 โทรสาร 02-273-9790
ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ www.mof.go.th/job/
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อ
29 มิ.ย. - 20 ก.ค. 2550 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ บริษัทขนส่งจำกัด ดูรายละเอียด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 บริษัทขนส่ง จำกัด เลขที่ 999 ถ.กำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร กทม. 10900 โทร.02-936-1152,
02-936-2853-66 ต่อ 820,616
หรือดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็ปไซด์ www.transport.co.th
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก    
1 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
 ตำแหน่งนักวิชาการคลัง 4
 นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4
ดูรายละเอียด สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร)/ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ /สำนักงานเลขานุการกรม (ชั้น6 อาคาร 3)   ประกาศรายชื่อ
11-19 มิ.ย 2550 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
   ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน 2 อัตรา
   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
   ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา
ดูรายละเอียด กลุ่มบริหารงานบุคคล /สำนักพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ( ชั้น 6 อาคาร 1) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถะ
ประกาศรายชื่อ(พนักงานประจำสำนักงาน)

ประกาศรายชื่อ(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์)

ประกาศรายชื่อ(นิติกร)
ประกาศรายชื่อ(พ.ประจำสำนักงาน)

ประกาศรายชื่อ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์)

ประกาศรายชื่อ (นิติกร)
23 เม.ย - 22 พ.ค 2550 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
      ตำแหน่งบุคลากร 5   จำนวน 1 อัตรา
ดูรายละเอียด แผนกงานบุคคล  กองการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  องค์การเภสัชกรรม      
(ต่อ) 5 - 18 ม.ค. 2550 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป
 ตำแหน่งนักวิชาการคลัง     4 อัตรา  
  ตำแหน่งนิติกร           1 อัตรา
  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์     1 อัตรา
  ตำแหน่งบรรณารักษ์        1 อัตรา
  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ     4 อัตรา
เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.sepo.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป" หรือ http://job.sepo.go.th   [รายชื่อ]

รายชื่อ เจ้าหน้าที่ธุรการ (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อ
6 -14 มี.ค.2550 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
    ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
ดูรายละเอียด กลุ่มบริหารงานบุคคล /สำนักพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง [รายชื่อกำหนดการสอบ]   ประกาศรายชื่อ
6 -14 มี.ค.2550 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
   ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 4 อัตรา
ดูรายละเอียด กลุ่มบริหารงานบุคคล /สำนักพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง [รายชื่อกำหนดการสอบ] รายชื่อผู้ผ่านประเมิน ประกาศรายชื่อ
1 - 8 มี.ค. 2550 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา     
ดูรายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล /สำนักพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง [รายชื่อ กำหนดการสอบ] [รายชื่อ] ประกาศรายชื่อ
10 -19 ม.ค. 2550 - ขยายเวลาถึง 31 ม.ค. 50 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
     ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา     
ดูรายละเอียด

[เพิ่มเติม]

กลุ่มบริหารงานบุคคล /สำนักพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง |รายชื่อ กำหนดการสอบ | รายชื่อ   ประกาศรายชื่อ
27 พ.ย. -15 ธ.ค.49
ขยายเวลาถึง 15 ม.ค.50
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง สมุห์บัญชี จำนวน 1 อัตรา      ดูรายละเอียด
|ใบสมัคร|
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) |รายชื่อ กำหนดการสอบ |   รายชื่อ
5 - 18 ม.ค. 2550 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
  ตำแหน่งนักวิชาการคลัง     4 อัตรา  
  ตำแหน่งนิติกร           1 อัตรา
  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์     1 อัตรา
  ตำแหน่งบรรณารักษ์        1 อัตรา
  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ     4 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
   ตำแหน่งนักวิชาการคลัง 4  
   ตำแหน่งบุคลากร 4
ดูรายละเอียด  เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.sepo.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคลัง และ ตำแหน่งบุคลากร 4" หรือ http://job.sepo.go.th |ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน