ข้อมูลข่าวสมัครงานย้อนหลัง  :  ปี2554   :  ปี2552  :  ปี2551  :  ปี2550  :  ปี2549  :

ข่าวรับสมัครงาน กระทรวงการคลัง 2553
 
วัน รับสมัคร ตำแหน่ง รายละเอียด หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประกาศขึ้นบัญชี
16 พ.ย. 2553 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง - สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
รายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะเพิ่มเติม

- ประกาศรายชื่อ
15 พ.ย. ถึง
3 ธ.ค.2553
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
(ปริญญาโท) จำนวน 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด
ใบสมัคร
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศรายชื่อ

วันเวลา/สถานที่สอบ

ประกาศรายชื่อ
วันเวลา/สถานที่สอบ


 
4 ต.ค. 2553 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม เป็นเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

-

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
รายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะเพิ่มเติม

- ประกาศรายชื่อ

30 ก.ย. ถึง
15 ต.ค.2553

ประกาศรับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตราสารหนี้ในประเทศ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนจำนวน 1 อัตรา รายละเอียด
ใบสมัคร
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทรศัพท์0-2265-8050 ต่อ 5811, 5801,5614 และ 561 ในเวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.หรือสามารถเรียกดูข้อมูลและพิมพ์ใบสมัครได้ที่ www.pdmo.go.th และ เว็ปไซต์ กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตราสารหนี้ในประเทศ http://www.mof.go.th/pddf/ - - -

22 ก.ย. ถึง
13 ต.ค.2553
ขยายเวลาเป็น
15- 24 ต.ค. 2553

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด รายละเอียด

เอกสารขยายเวลา

เลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด 22/1 อาคารไสวบราวน์ 2 ชั้น 2 ซอยสุขุมวิท 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2251-8199 3/3 ต่อ 4801, 4810 โทรสาร 0-2251-8198 ในเวลาทำการ 08.00 - 17.00 น. - - -
6-10 ก.ย. 2553
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร
จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียด
และใบสมัคร

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
ประกาศรายชื่อ วันเวลา/สถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อ
วันเวลา/สถานที่สอบ

ประกาศรายชื่อ
1-9 ก.ย. 2553
ขยายเวลาเป็น
10 - 17 ก.ย. 2553

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 3 อัตรา
รายละเอียด
และใบสมัคร


เอกสารขยายเวลา
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
ประกาศรายชื่อ วันเวลา/สถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อ
วันเวลา/สถานที่สอบ

ประกาศรายชื่อ
22 ก.ค.2553
- 3 ส.ค.2553
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น สายงานนักบริหาร (ตำแหน่งนักบริหาร 9 เดิม) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รายละเอียด
และใบสมัคร
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
- - -
13 ก.ค. 2553 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม เป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งบุคลากร ของสำนังานปลัดกระทรวงการคลัง - สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
รายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะเพิ่มเติม
- ประกาศรายชื่อ
8 ก.ค. 2553
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม เป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ
ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยใช้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรขึ้นบัญชีเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร
ของกรมสรรพากร

-
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
รายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะเพิ่มเติม
- ประกาศรายชื่อ
15-30 ก.ค. 2553 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียด
และใบสมัคร
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบ
|สถานที่สอบ

ประกาศรายชื่อ วันเวลา/สถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อ
17-25 มิ.ย. 2553 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเศรษฐกร จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด
ใบสมัคร
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
ประกาศรายชื่อ | วันเวลา/สถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อ | วันเวลา/สถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อ
24 พ.ค.-12 มิ.ย.. 2553

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

รายละเอียด
สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน ชั้น 2 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 - - -
10-30 มี.ค. 2553

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลลเข้ารับราชการในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
1. นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ  จำนวน 5 อัตรา
2. นักวิชาการสรรพสามิต  จำนวน 10 อัตรา
3. นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด
ใบสมัคร
บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
 ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารกรมสรรพสามิต ชั้น 3 ถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กทม.
โทร 0 2241 4775
ประกาศรายชื่อและ วันเวลา/สถานที่สอบ

ประกาศรายชื่อและ วันเวลา/สถานที่สอบ

ประกาศรายชื่อ

4 มี.ค. 2553 เป็นต้นไป สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ประสงค์จะรับสมัครพนักงานหลายอัตรา รายละเอียด ฝ่ายบริหารสำนักงานและสารสนเทศ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
โทร. 02-272-0300 ต่อ 261-262; e-mail : recruitment@dpa.or.th
- - -
15 - 23 มี.ค. 2553
ขยายเวลาเป็น
24 - 31 มี.ค. 2553
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งลูกมือช่าง 1 อัตรา

รายละเอียด |
เอกสารขยายเวลา

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ประกาศรายชื่อ
วันเวลา/สถานที่สอบ

- ประกาศรายชื่อ

17 - 25 ก.พ. 2553 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ประกาศรายชื่อ
วันเวลา/สถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อ
วันเวลา/สถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อ
17 - 25 ก.พ. 2553
ขยายเวลา
26 ก.พ.53
ถึง 6 มี.ค.53
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียด
|
ประกาศ ขยายเวลารับสมัคร
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศรายชื่อ
วันเวลา/สถานที่สอบ

ประกาศรายชื่อ ประกาศรายชื่อ
24 ธ.ค.2552 - 19 ม.ค. 2553 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการยาสูบ
โรงงานยาสูบ
รายละเอียด
แก้ไขประกาศฯ
ใบสมัคร

ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงงานยาสูบ เลขที่ 184 ถนนพระรามที่ 4 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2229-1161 ,
0-2229-1178 , 0-2229-1188 ,
0-2252-8352 ในวันทำการ
- - -