ข้อมูลข่าวสมัครงานย้อนหลัง  :  ปี2555  :  ปี2553   :  ปี2552  :  ปี2551  :  ปี2550  :  ปี2549  :

ข่าวรับสมัครงาน กระทรวงการคลัง 2554
วัน รับสมัคร ตำแหน่ง รายละเอียด หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประกาศขึ้นบัญชี
วันที่ 21 - 29 ธันวาคม 2554
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

เอกสารรายละเอียดและใบสมัคร
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 6
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
ประกาศรายชื่อ ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ


วันที่ 19 - 27 ธันวาคม 2554
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น สังกัดกระทรวงการคลัง

เอกสารรายละเอียดและใบสมัคร
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 6
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
 

วันที่ 1 - 21 พฤศจิกายน 2554
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

เอกสารรายละเอียดและใบสมัคร
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ) เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน ชั้น 22 ซอยเฉยพ่วง ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900  

วันที่ 5 กันยายน - 23 กันยายน 2554
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ

เอกสารรายละเอียดและใบสมัคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
     
วันที่ 19 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2554


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด


เอกสารรายละเอียดและใบสมัคร

ใบสมัครงาน :
.doc | .pdf
หนังสือมอบอำนาจ : .doc | .pdf
ประกาศ
สมัครงาน : .pdf