ข่าวสมัครงาน


 
วันรับสมัคร /
วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง รายละเอียดการรับสมัคร หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประกาศขึ้นบัญชี
19 มิ.ย. 2562

รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม


รายละเอียด
สำนักบริหารกลาง ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400


 
4 มิ.ย. 2562

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต นิติกร และเจ้าพนักงานสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒


รายละเอียด
ตึก Thai CC Tower ชั้น 8 43 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2675-7494-7503


 
31 พ.ค. 2562

รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการและผู้จัดการสายงาน


รายละเอียด
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 59 หมู่ 4 ต. ช้างใหญ่ อ. บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา 13290


 
15 พ.ค. 2562

รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียด
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 


รายละเอียด
 
10 เม.ย. 2562

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งพนักงนขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำเเหน่ง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

รายละเอียด
ตึก Thai CC Tower ชั้น 8 43 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2675-7494-7503


 
4 เม.ย. 2562

รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ศ.ศ.ป. จำนวน ๑๐ อัตรา

รายละเอียด
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 59 หมู่ 4 ต. ช้างใหญ่ อ. บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา 13290


 
28 มี.ค. 2562

รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

รายละเอียด
ดาวน์โหลดใบสมัคร
สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน ชั้น 6 อาคาร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400


 
20 ก.พ. 2562

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต และตำเเหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒

รายละเอียด ตึก Thai CC Tower ชั้น 8 43 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2675-7494-7503


 
25 ม.ค. 2562

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปชีพระหว่างประเทศ จำนวน 9 ตำเเหน่ง

รายละเอียด ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 59 หมู่ 4 ต. ช้างใหญ่ อ. บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา 13290


 
24 ม.ค. 2562

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำเเหน่งนิติกร


รายละเอียด
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด
24 ม.ค. 2562

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่งพนักงานบริการ


รายละเอียด
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด
24 ม.ค. 2562

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานขับรถ


รายละเอียด
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด
24 ม.ค. 2562

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิเตอร์


รายละเอียด
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด
14 ม.ค. 2562

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล


รายละเอียด
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
14 ม.ค. 2562

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


รายละเอียด
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
26 ธ.ค. 2561

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำเเหน่ง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2


รายละเอียด
ตึก Thai CC Tower ชั้น 8 43 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2675-7494-7503


16 พ.ย. 2561

รับสมัครบุคคลเพื่อพิจรณาคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ จำนวน 9 ตำเเหน่ง


รายละเอียด
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 59 หมู่ 4 ต. ช้างใหญ่ อ. บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา 13290

31 ส.ค. 2561

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 2 ตำเเหน่ง

รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ
29 ส.ค. 2561

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 4 ตำแหน่ง และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง


รายละเอียด
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400


 


6 ส.ค. 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนังานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน (ใช้บัญชีของกรมบัญชีกลาง)

 

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 

 

 

ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อ
25 ก.ค. 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนังานธุรการปฏิบัติงาน(ใช้บัญชีของกรมบัญชีกลาง)

  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อ
15 มิ.ย. 2561

รับสมัครบุคคลคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 6 อัตรา

รายละเอียด

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศรายชื่อ

 

 

 ประกาศรายชื่อ
11 พ.ค. 2561

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. รับสมัครงาน จำนวน 10 อัตรา

รายละเอียด

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)      
5 มี.ค. 2561

รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


รายละเอียด

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 

 

ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อ


20 ก.พ. 2561

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1.นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
2.พนักงานฝ่ายศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
3.พนักงานโทรศัท์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 

ประกาศรายชื่อ

 

ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อ
7 ก.พ. 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏบัติการ(ใช้บัญชีของกรมบัญชีกลาง)

  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อ
27 ธ.ค. 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ใช้บัญชีของกรมบัญชีกลาง)

 

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 
ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อ
27 ธ.ค. 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ใช้บัญชีของกรมบัญชีกลาง)

 

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 
ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อ
27 พ.ย. 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการและบัญชีปฎิบัติการ (ใช้บัญชีของกรมบัญชีกลาง) และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฎบัติการ (ใช้บัญชีของกรมการขนส่งทางบก)

  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อ

21 ก.ย. 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ใช้บัญชีของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)

  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อ

15-31 ส.ค. 2560

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ


รายละเอียด

ฝ่ายเลขานุการ กองทุนการออมแห่งชาติ อาคารเพ็ญศรี พิชัยสนิธ ชั้น3 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400    
8 ส.ค. 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ใช้บัญชีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม)

  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อ

25 - 28 มิ.ย. 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎบัติงาน

  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 


ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ
1. ตำแหน่งนิติกรปฏบัติการ
2.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
28 เม.ย. 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศรายชื่อ 


ประกาศรายชื่อ 

ประกาศรายชื่อ
26 มิ.ย. 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปฏิบัติการ (ใช้บัญชีของกรมบัญชีกลาง)

รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400ประกาศรายชื่อ
------
สถานที่ และวันเวลา


ประกาศรายชื่อ

25 เม.ย. 2560

รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อ


21 เม.ย. 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 


ประกาศไม่มีผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก
ข่าวสมัครงานเก่า  ปี2560  :  ปี2559 :  ปี2558 :  ปี2557  :  ปี2556  :    ปี2555  :  ปี2554  :  ปี2553   :  ปี2552  :  ปี2551  :  ปี2550  :  ปี2549  :