รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร)

 
 
 
พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร)
1 เมษายน 2473 - 9 เมษายน 2475
17 มกราคม 2465 - 26 ตุลาคม 2472