รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - นายกรณ์ จาติกวณิช

 
 
 
นายกรณ์ จาติกวณิช
20 ธันวาคม 2551 - 10 พฤษภาคม 2554
 

 วันเดือนปีเกิด :
-19 กุมภาพันธ์ 2507

การศึกษา :
ระดับปริญญา :
- ปริญญาตรี    : มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ สาขาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
- มัธยมศึกษา   : โรงเรียนวินเชสเตอร์ คอลเลจ ประเทศอังกฤษ , โรงเรียนโอลด์ มอลท์เฮาส์ ประเทศอังกฤษ
- ประถมศึกษา : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปทุมวัน) ,โรงเรียนสมถวิล ราชดำริ (อนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 4)


ตำแหน่งหน้าที่ :
- 20 ธ.ค. 2551 – 10 พ.ค.2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- 2551 – ปัจจุบัน รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
- 2550 – ปัจจุบัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต 2 (สาทร ยานนาวา บางคอแหลม คลองเตย วัฒนา)
- 2548 – 2551 รองประธานคณะกรรมาธิการการเงินการคลังและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร
- 2548 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต 7 ยานนาวา - สาทร (แขวงทุ่งวัดดอน)
- 2543 – 2547 Senior Country Officer บริษัทหลักทรัพย์เจพี มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
- 2531 – 2543 ประธานบริษัทหลักทรัพย์เจเอฟ ธนาคม จำกัด
- 2531 ร่วมก่อตั้งบริษัทหลักทรัพย์เจเอฟ ธนาคม จำกัด
- 2528 – 2531 เอส จี วอร์เบิร์ก ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ตำแหน่งหน้าที่ อื่น ๆ :
- กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการบริษัทจาร์ดีน เฟลมมิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
- กรรมการบริษัทอยุธยา ซีเอ็มจี แอสชัวรันส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัทไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัทไทยยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)
- กรรมการสเปเชี่ยลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย

รางวัล :
- "รัฐมนตรีคลังโลก ปี 2010" และ "รัฐมนตรีคลังเอเชียแห่งปี 2010" โดย The Banker นิตยสารการเงินของประเทศอังกฤษ
คัดเลือกจากรัฐมนตรีคลังในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 5 ภูมิภาค ได้แก่ อเมริกา ยุโรป เอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
- 2553 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)