รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)

 
 
 
พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)
22 กันยายน 2477 - 1 สิงหาคม 2478