รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)

 
 
 
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา  (ก้อน หุตะสิงห์)
10 ธันวาคม 2475 - 23 มิถุนายน 2476 (รัฐมนตรี)
29 มิถุนายน 2475 - 10 ธันวาคม 2475 (เสนาบดี)