ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในบริเวณอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเพื่อสนับสนุนการขยายฐานภาษี


ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ชื่อเรื่อง

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในบริเวณอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเพื่อสนับสนุนการขยายฐานภาษี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 847,000.00
อีเมล์แอดเดรส info@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์  หมายเลข 02 126 5800 ต่อ 2003 ,2257 และ 2130 
หมายเลขโทรสาร 
ที่อยู่ของหน่วยงาน คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในบริเวณอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเพื่อสนับสนุนการขยายฐานภาษี  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

ลำดับ
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
/รับฟังคำวิจารณ์
Download
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1
ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding)
28/06/2562
03/07/2562
 2  ราคากลาง  28/06/2562       
   
   

** เอกสารเกี่ยวกับร่าง Tor ทั้งหมดกรุณาคลิกที่ download