ข่าวประกวดราคา MOF GFMIS


ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ชื่อเรื่อง

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทนเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข้อมูล GFMIS ปี 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 35,000,000.00
อีเมล์แอดเดรส  torsan59.gfmis@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์  หมายเลข 0-2126-5900 ต่อ 3612 / 3202 โทรสาร 0-2273-9790
ที่อยู่ของหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
/รับฟังคำวิจารณ์
Download
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1
ฉบับแรก
15 ก.ค. 2559
27 ก.ค. 2559
 

** เอกสารเกี่ยวกับร่าง Tor ทั้งหมดกรุณาคลิกที่ download