ข่าวประกวดราคา MOF PR


ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ชื่อเรื่อง

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ในส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพ งานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 720,000.00
อีเมล์แอดเดรส  preapan.b@vayupak.net
หมายเลขโทรศัพท์  หมายเลข ๐ ๒๑๒๖ ๕๘๐๐ ต่อ ๒๒๒๒ โทรสาร ๐๒ ๒๗๓ ๙๗๖๓
ที่อยู่ของหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
/รับฟังคำวิจารณ์
Download
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1
ฉบับแรก
7 มี.ค. 2559
10 มี.ค. 2559
2
ฉบับที่ 2
17 มี.ค. 2559
22 มี.ค. 2559
3
ฉบับที่ 3
25 มี.ค. 2559
30 มี.ค. 2559
 

** เอกสารเกี่ยวกับร่าง Tor ทั้งหมดกรุณาคลิกที่ download