ปาฐกถาผู้บริหารระดับสูง 

 

 

"กระทรวงการคลังพร้อมประชุม AFMM"

 

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้สัมภาษณ์ในรายการ เคลียร์คัด ชัดเจน ช่อง NBT 2 HD ในประเด็น "กระทรวงการคลังพร้อมประชุม AFMM" โดยมีนายอรรทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ออกอากาศเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ทางช่อง NBT 2HD

 

  Video    
       

"กระทรวงการคลัง ปูทางสู่ เวทีการประชุมอาเซียน"

 

นางสาวเกดสุดา สุประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้สัมภาษณ์ในรายการ เคลียร์คัด ชัดเจน ช่อง NBT 2 HD ในประเด็น "กระทรวงการคลัง ปูทางสู่ เวทีการประชุมอาเซียน" โดยมีนายอรรทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ออกอากาศเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ทางช่อง NBT 2HD

 

  Video    
       

"ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังกับภารกิจกระตุ้นเศรษฐกิจไทย"

 

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์รายการห้องข่าวกรุงเทพธุรกิจ ในหัวข้อ "ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังกับภารกิจกระตุ้นเศรษฐกิจไทย" ออกอากาศทางช่อง Nation TV22

 

  Video    
       

รองโฆษกกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์รายการเคลียร์คัดชัดเจน

 

นายพรชัย ฐีระเวช รองโฆษกกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์รายการเคลียร์คัดชัดเจน ตอน "ต่อยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลประชาชนในประเด็นผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT ในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 22.00 น.

 

  Video    
       

รองโฆษกกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย

 

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย ในประเด็น “รู้ทันเงินสกุลดิจิทัลและการขุดบิทคอยน์” ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

 

  Video    
       

รองโฆษกกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย

 

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์รายการเดินประเทศไทย ในหัวข้อ “เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟส 2” ออกอากาศวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

 

  Video    
       

ปลัดกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย “เดินหน้าโครงการสละเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ"

 

รายการเดินหน้าประเทศไทย “เดินหน้าโครงการสละเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560

 

  Video    
       

อธิบดีกรมบัญชีกลางให้สัมภาษณ์พิเศษรายการ “เดินหน้าประเทศไทย”

 

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์รายการเดินประเทศไทย ในหัวข้อ “เดินหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยโดยมีนายบัญชา ชุมชัยเวทย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ออกอากาศวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น.

 

  Video    
       

ปลัดกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย “เดินหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

 

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์รายการเดินประเทศไทย ในหัวข้อ “เดินหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

 

  Video    
       

รองโฆษกกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์พิเศษรายการฮาร์ดคอข่าว ทาง ททบ.5

 

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษรายการฮาร์ดคอข่าว ทาง ททบ.5 ในประเด็น "เจาะลึก...บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560

 

  Video    
       

ปลัดกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย “เดินหน้า E-payment จุดเปลี่ยนวิถีคนไทย ใช้จ่ายไม่ต้องพึ่งเงินสด”

 

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์รายการเดินประเทศไทย ในหัวข้อ “เดินหน้า E-payment จุดเปลี่ยนวิถีคนไทย ใช้จ่ายไม่ต้องพึ่งเงินสด” ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

 

  Video    
       

รองโฆษกกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการ Business Smart

 

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปรายการ Business Smart ตอน “บัตรเดบิต รูดลุ้นรับล้าน” ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเทปสัมภาษณ์ดังกล่าวจะออกอากาศทางช่อง NBT ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560

 

  Video    
       

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย “สวัสดิการแห่งรัฐ ความหวังคนมีรายได้น้อย ”

 

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์รายการเดินประเทศไทย ในประเด็นสวัสดิการแห่งรัฐ ความหวังคนมีรายได้น้อย ออกอากาศวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

 

  Video    
       

ปลัดกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย “เดินหน้าปลดหนี้นอกระบบ”

 

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย ในประเด็น “เดินหน้าปลดหนี้นอกระบบ” ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เวลา 18.00 น. ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ณ บริเวณตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง

 

  Video    
       

 
                                                             ปาฐกถาย้อนหลัง ปี 2559: ปี 2558: ปี 2557: ปี 2556: ปี 2555: ปี 2554