การประชุมสัมมนามอบนโยบายและทิศทางในการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ภายใต้โครงการ CCO-MOF สัญจร อุดรธานี