เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
ชั้นที่ 1 "ประถมาภรณ์ช้างเผือก"
KNIGHT GRAND CROSS (FIRST CLASS)
OF THE MOST EXALTED ORDER
OF THE WHITE ELEPHANT

ประกอบด้วย

1. ดวงตราห้อยกับสายสะพาย(สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย)
2. ดาราสำหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

 

ดวงตราห้อยกับสายสะพาย
(สะพายบ่าซขวาเฉียงลงทางซ้าย)

ดาราประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

 


 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
ชั้นที่ 1 "ประถมาภรณ์ช้างเผือก" (สตรี)
KNIGHT GRAND CROSS (FIRST CLASS)
OF THE MOST EXALTED ORDER
OF THE WHITE ELEPHANT(LADIES)

ประกอบด้วย

1. ดวงตราห้อยกับสายสะพาย(สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย)
2. ดาราสำหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

 

ดวงตราห้อยกับสายสะพาย
(สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย)

ดาราประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

 กลับไปหน้าหลัก