เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ชั้นที่ 1 "ประถมาภรณ์มงกุฎไทย"
KNIGHT GRAND CROSS (FIRST CLASS)
OF THE MOST NOBLE ORDER
OF THE CROWN OF THAILAND

ประกอบด้วย

1. ดวงตราห้อยกับสายสะพาย(สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย)
2. ดาราสำหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

 

ดวงตราห้อยกับสายสะพาย
(สะพายบ่าซขวาเฉียงลงทางซ้าย)

ดาราประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

 


 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ชั้นที่ 1 "ประถมาภรณ์มงกุฎไทย" (สตรี)
KNIGHT GRAND CROSS (FIRST CLASS)
OF THE MOST NOBLE ORDER
OF THE CROWN OF THAILAND (LADIES)

ประกอบด้วย

1. ดวงตราห้อยกับสายสะพาย(สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย)
2. ดาราสำหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

 

ดวงตราห้อยกับสายสะพาย
(สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย)

ดาราประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

 กลับไปหน้าหลัก