เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์ รามาธิบดี
ชั้นที่ 2 มหาโยธิน
"MAHA YODHIN" (KNIGHT COMMANDER)
OF THE HONOURABLE ORDER OF RAMA

ประกอบด้วย

1. ดวงตราห้อยกับแพรแถบกว้าง 4.5 เซนติเมตร สำหรับคล้องคอ
2. ดาราสำหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องขวา

 

ดวงตราห้อยกับแพรแถบกว้าง 4.5 เซนติเมตร สำหรับคล้องคอ

ดาราสำหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องขวา

 กลับไปหน้าหลัก