เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ชั้นที่ 2 "ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย"
KNIGHT COMMANDER (SECOND CLASS)
OF THE MOST NOBLE ORDER
OF THE CROWN OF THAILAND

ประกอบด้วย

1. ดวงตราห้อยกับแพรแถบสำหรับคล้องคอ
2. ดาราสำหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

 

ดวงตราห้อยกับแพรแถบคล้องคอ

ดาราสำหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

 


 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ชั้นที่ 2 "ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย"(สตรี)
KNIGHT COMMANDER (SECOND CLASS)
OF THE MOST NOBLE ORDER
OF THE CROWN OF THAILAND(LADIES)

ประกอบด้วย

1.ดวงตราห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่บ่าซ้าย
2.ดาราสำหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

 

ดวงตราห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ

ดาราประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

 กลับไปหน้าหลัก