เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้า(ท.จ.)
KNIGHT COMMANDER (SECOND CLASS, LOWER GRADE)
OF THE MOST ILLUSTRIOUS ORDER
OF CHULA CHOM KLAO

ประกอบด้วย

ดวงตราห้อยกับแพรแถบสวมคอ

 

ดวงตราห้อยกับแพรแถบสวมคอ

 


 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้า(ท.จ.)
KNIGHT COMMANDER (SECOND CLASS, LOWER GRADE)
OF THE MOST ILLUSTRIOUS ORDER
OF CHULA CHOM KLAO (LADIES)

ประกอบด้วย

ดวงตราห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่บ่าซ้าย

 

ดวงตราห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ

 กลับไปหน้าหลัก