เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์ รามาธิบดี
ชั้นที่ 3 โยธิน
"YODHIN" (COMMANDER)
OF THE HONOURABLE OF RAMA

ประกอบด้วย

ดวงตรามีลักษณะเช่นเดียวกับมหาโยธินห้อยกับแพรแถบ กว้าง 4.5 เซนติเมตร สำหรับคล้องคอ

 

ดวงตราห้อยกับแพรแถบกว้าง 4.5 เซนติเมตร สำหรับคล้องคอ

 กลับไปหน้าหลัก