เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่ง
มหาจักรีบรมราชวงศ์
KNIGHT OF THE MOST ILLUSTRIOUS ORDER
OF THE ROYAL HOUSE OF CHAKRI
สำหรับพระราชทานฝ่ายหน้า

ประกอบด้วย

1. ดวงมหาจักรีห้อยกับสายสร้อยสวมคอ
2. ดวงจุลจักรี ห้อยกับสายสะพายสะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา
3. ดาราจักรี สำหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

 

ดวงมหาจักรีห้อยกับสายสร้อยสวมคอ

ดาราจักรี สำหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

ดวงจุลจักรี ห้อยกับสายสะพาย
สะพายบ่าซ้าย
เฉียงลงทางขวา

 


 

เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่ง
มหาจักรีบรมราชวงศ์ สำหรับพระราชทานฝ่ายใน

มีส่วนประกอบเช่นเดียวกับที่พระราชทานฝ่ายหน้า แต่มีขนาดย่อมกว่า
และมีแพรแถบสีเหลืองกว้าง 3 เซนติเมตร ผูกเป็นรูปแมลงปอ สำหรับห้อยดวงมหาจักรีในกรณีที่ใม่ใช้ห้อยกับสายสร้อย

 

ดวงมหาจักรีห้อยกับสายสร้อยสวมคอ

ดาราจักรี สำหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

ดวงจุลจักรี ห้อยกับสายสะพาย
สะพายบ่าซ้าย
เฉียงลงทางขวา

 

ในกรณีแต่งครึ่งยศ
มีแพรแถบสีเหลืองกว้าง 3 เซนติเมตร ผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าซ้าย สำหรับห้อยดวงมหาจักรีในกรณีที่ใม่ใช้ห้อยกับสายสร้อย

 

แพรแถบสีเหลืองกว้าง 3 เซนติเมตร ผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าซ้าย สำหรับห้อยดวงมหาจักรี
ในกรณีที่ใม่ใช้ห้อยกับสายสร้อย

 กลับไปหน้าหลัก