เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ชั้นที่ 3 "ตริตาภรณ์มงกุฎไทย"
COMMANDER (THIRD CLASS)
OF THE MOST NOBLE ORDER
OF THE CROWN OF THAILAND

ประกอบด้วย

ดวงตราห้อยกับแพรแถบคล้องคอ

 

ดวงตราห้อยกับแพรแถบคล้องคอ

 


 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ชั้นที่ 3 "ตริตาภรณ์มงกุฎไทย"(สตรี)

ประกอบด้วย

ดวงตราห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย

 

ดวงตราห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย

 กลับไปหน้าหลัก