เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตติยจุลจอมเกล้า(ต.จ.)
COMPANION (THIRD CLASS, LOWER GRADE)
OF THE MOST ILLUSTRIOUS
ORDER OF CHULA CHOM KLAO

 

ดวงตราห้อยกับแพรแถบ
ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

 


 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตติยจุลจอมเกล้า(ต.จ.)
COMPANION (THIRD CLASS, LOWER GRADE)
OF THE MOST ILLUSTRIOUS
ORDER OF CHULA CHOM KLAO (LADIES)

ประกอบด้วย

ดวงตราห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่บ่าซ้าย

 

ดวงตราห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่บ่าซ้าย

 กลับไปหน้าหลัก