เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตติยานุจุลจอมเกล้า(ต.อ.จ.)
JUNIOR COMPANION OF THE MOST ILLUSTRIOUS
ORDER OF CHULA CHOM KLAO

 

ดวงตราห้อยกับแพรแถบประดับที่อกเสื้อ
เบื้องซ้าย

 กลับไปหน้าหลัก