เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
ชั้นที่ 5 "เบญจมาภรณ์ช้างเผือก"
MEMBER (FIFTH CLASS)
OF THE MOST EXALTED
ORDER OF THE WHITE ELEPHANT

ประกอบด้วย

ดวงตราห้อยกับแพรแถบจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก แต่ไม่มีดอกไม้จีบติดบนแพรแถบ
ทั้งชุดบุรุษและสตรีประดับเหมือนจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

 

ดวงตราห้อยกับแพรแถบ

ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

 


 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
ชั้นที่ 5 "เบญจมาภรณ์ช้างเผือก"
MEMBER (FIFTH CLASS)
OF THE MOST EXALTED
ORDER OF THE WHITE ELEPHANT (LADIES)

ประกอบด้วย

ดวงตราห้อยกับแพรแถบจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก แต่ไม่มีดอกไม้จีบติดบนแพรแถบ
ทั้งชุดบุรุษและสตรีประดับเหมือนจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

 

ดวงตราห้อยกับแพรแถบ

ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย

 กลับไปหน้าหลัก