เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์ รามาธิบดี ชั้นที่ 1 เสนางคะบดี
"SENANGAPATI" (KNIGHT GRAND COMMANDER)
OF THE HONOURABLE ORDER OF RAMA

ประกอบด้วย

1. ดวงตราสำหรับห้อยกับสายสะพาย(สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย)
2. ดาราสำหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

 

ดวงตราสำหรับห้อยกับสายสะพาย
(สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย)

ดาราสำหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

 กลับไปหน้าหลัก