เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ชั้นสูงสุด "มหาวชิรมงกุฎ"
KNIGHT GRAND CORDON (FIRST CLASS)
OF THE MOST NOBLE ORDER
OF THE CROWN OF THAILAND

ประกอบด้วย

1. ดวงตราห้อยกับสายสะพาย(สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา)
2. ดาราสำหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

 

ดวงตราห้อยกับสายสะพาย
(สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา)

ดาราประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

 


 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ชั้นสูงสุด "มหาวชิรมงกุฎ" (สตรี)
KNIGHT GRAND CORDON (FIRST CLASS)
OF THE MOST NOBLE ORDER
OF THE CROWN OF THAILAND (LADIES)

ประกอบด้วย

1. ดวงตราห้อยกับสายสะพาย(สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา)
2. ดาราสำหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

 

ดวงตราห้อยกับสายสะพาย
(สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา)

ดาราประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

 กลับไปหน้าหลัก