แถลงข่าว ปี 2546

 

 

 

 

เดือนธันวาคม 2546 
  

่าวที่ 90/2546  31ธ.ค.46  พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง
่าวที่ 89/2546  26ธ.ค.46  ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ...
่าวที่ 88/2546  19 ธ.ค.46 รายได้รัฐบาลประจำเดือนพฤศจิกายน 2546 และในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2547
่าวที่ 87/2546  17ธ.ค.46   ความร่วมมือศุลกากรไทย – ออสเตรเลีย
่าวที่ 86/2546  9  ธ.ค.46  ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนพฤศจิกายน 2546 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2546
่าวที่ 85/2546 
1  ธ.ค.46  พิธีลงนามในสัญญาซื้อขายกองทรัพย์สินระหว่างกระทรวงการคลังกับกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

เดือนพฤศจิกายน 2546   

่าวที่ 84/2546 28  พ.ย.46  ารประชุมผู้บริหารสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานที่สำคัญ
่าวที่ 83/2546 26  พ.ย.46 
การปรับเพิ่มระดับเครดิตของประเทศไทย โดยบริษัท Moody's Investors Service
่าวที่ 8
2/2546 21  พ.ย.46  รายได้รัฐบาลประจำเดือนตุลาคม 2546 ปีงบประมาณ 2547
่าวที่ 8
1/2546 19  พ.ย.46  การปรับเพิ่มระดับเครดิตของประเทศไทย โดยบริษัท Japan Credit Rating Agency
่าวที่
80/2546 14  พ.ย.46  Moody's Investors Service พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
่าวที่ 7
9/2546 13  พ.ย.46  ประกาศเตือนภัยธุรกิจขายตรงในลักษณะแชร์ลูกโซ่ กรณีบริษัทเอเซี่ยน เจมส์ จำกัด
่าวที่ 7
8/2546 12  พ.ย.46  ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนตุลาคม 2546 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2546

เดือนตุลาคม 2546   

่าวที่ 77/2546 24  ต.ค.46  ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนกันยายน 2546 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2546
่าวที่ 76/2546   8  ต.ค.46  ารปรับเพิ่มระดับเครดิตของประเทศไทย  โดยบริษัท Standard & Poor's
่าวที่ 75/2546   6  ต.ค.46  กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่งเตรียมเปิดให้ประชาชนจองซื้อ 11 พฤศจิกายนนี้
่าวที่ 74/2546   2  ต.ค.46  สรุปผลงานสำคัญของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ 2546

เดือนกันยายน 2546 

Download PDF File ่าวที่ 73/2546  24 ก.ย.46  การประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี 2546
Download PDF File
่าวที่ 72/2546 17 ก.ย.46  รายได้รัฐบาลประจำเดือนสิงหาคม 2546 และในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2546
Download PDF File
่าวที่ 7
1/2546  5  ก.ย.46  แถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคครั้งที่ 10  วันที่ 5 กันยายน 2546 จังหวัดภูเก็ต
Download PDF File
่าวที่ 70/2546  5  ก.ย.46  การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Download PDF File
่าวที่ 69/2546  4  ก.ย.46  คำกล่าวพิธีเปิด โดย พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สำหรับการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 10
Download PDF File
่าวที่ 68/2546  4  ก.ย.46  คำกล่าวรายงาน โดย ร.อ. สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 10
Download PDF File
่าวที่ 67/2546  2  ก.ย.46  การให้ความช่วยเหลือในโครงการพัฒนาเส้นทางห้วยโก๋น / เมืองเงิน - ปากแบ่ง สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว
Download PDF File
่าวที่ 66/2546  2  ก.ย.46  การปรับปรุงโครงสร้างพิกัดอัตราศุลกากร

เดือนสิงหาคม 2546   

Download PDF File ่าวที่ 65/2546   15 ส.ค.46  รายได้รัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม 2546 และในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2546
Download PDF File
่าวที่ 6
4/2546    11 ส.ค.46  ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน  ครั้งที่ 7 และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน+3 ครั้งที่ 6
Download PDF File
่าวที่ 6
3/2546     7 ส.ค.46  การปรับเพิ่มระดับเครดิตของประเทศไทย  โดยบริษัท Japan Rating & Investment Information,Inc. (R&I)
Download PDF File
่าวที่ 6
2/2546     7 ส.ค.46  ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนกรกฎาคม 2546 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2546
Download PDF File
่าวที่
6
1/2546     4 ส.ค.46   การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน  ครั้งที่ 7

  เดือนกรกฎาคม 2546   

Download PDF File ่าวที่ 60/2546 29 ก.ค.46  การปรับปรุงโครงสร้างพิกัดอัตราอากรศุลกากร
Download PDF File
่าวที่ 5
9/2546 25 ก.ค.46  การประชุมผู้บริหารสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานที่สำคัญ
Download PDF File
่าวที่ 5
8/2546 23 ก.ค.46  Standard and Poor's  พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
Download PDF File
่าวที่ 5
7/2546 18 ก.ค.46  รายได้รัฐบาลประจำเดือนมิถุนายน 2546 และในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2546
Download PDF File
่าวที่ 5
6/2546 12 ก.ค.46  ผลการประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค  ครั้งที่ 16
Download PDF File
่าวที่ 5
5/2546   9 ก.ค.46  ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐ ประจำเดือนมิถุนายน 2546 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2546
Download PDF File
่าวที่ 5
4/2546   9 ก.ค.46  พิธีลงนามในสัญญาเงินกู้ ระหว่าง รัฐบาลไทย - รัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตย  โครงการปรับปรุงและลาดยางผิวจราจรเส้นทางสายตราด -  เกาะกง - สะแรอัมเปิล (Route No.48)
Download PDF File
่าวที่ 5
3/2546   8 ก.ค.46  ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซม  ครั้งที่ 5
Download PDF File
่าวที่ 5
2/2546   8 ก.ค.46  การประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค  ครั้งที่ 16
Download PDF File
่าวที่
5
1/2546    1 ก.ค.46  การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อพัฒนาการลงทุนแบบบูรณาการของกระทรวงการคลัง

  เดือนมิถุนายน 2546 

Download PDF File
่าวที่
50/2546  16 มิ.ย.46  รายได้รัฐบาลประจำเดือนพฤษภาคม  และในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2546
Download PDF File
่าวที่ 4
9/2546  13 มิ.ย.46  กระทรวงการคลังจัดผ้าป่ามหากุศลช่วยชาติกับหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
Download PDF File
่าวที่ 4
8/2546    9 มิ.ย.46  กรมบัญชีกลางจัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนามาตรฐานวิชาชีพเจ้าหน้าที่พัสดุภาครัฐ
Download PDF File
่าวที่ 4
7/2546    9 มิ.ย.46  ผลการปรับโครงสร้างหนี้และการกู้เงินของภาครัฐประจำเดือนพฤษภาคม 2546 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ  สิ้นเดือนมีนาคม 2546
Download PDF File
่าวที่ 4
6/2546    3 มิ.ย.46  ผลการออก Floating Rate Note สะท้อนเครดิตของไทยมีแนวโน้มดีขึ้น

เดือนพฤษภาคม 2546   

Download PDF File ่าวที่ 45/2546  28 พ.ค.46  รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังเดือนเมษายน 2546
Download PDF File
่าวที่ 4
4/2546  26 พ.ค.46  กระทรวงการคลังเปิดโครงการนำร่อง  การอบรมและเตรียมความพร้อม  CFO  จังหวัด
Download PDF File
่าวที่ 4
3/2546  21 พ.ค.46  รายได้รัฐบาลประจำเดือนเมษายน 2546 และในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2546
Download PDF File
่าวที่ 4
2/2546  13 พ.ค.46  การประชุม ACD Working Group on Financial Cooperation
Download PDF File
่าวที่ 4
1/2546    9 พ.ค.46  ผลการบริหารจัดการหนี้สาธารณะประจำเดือนเมษายน 2546 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2546
Download PDF File
่าวที่
40/2546    7 พ.ค.46  การประชุมผู้บริหารสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานที่สำคัญ
Download PDF File
่าวที่ 3
9/2546    6 พ.ค.46  พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการต่อเนื่อง "เครือข่ายพัฒนานักการธนาคารยุคใหม่ปี 2546"
Download PDF File
่าวที่ 3
8/2546    1 พ.ค.46  การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต

เดือนเมษายน 2546   

Download PDF File ่าวที่ 37/2546 23 เม.ย.46  รายได้รัฐบาลประจำเดือนมีนาคม และในช่วง 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2546
Download PDF File
่าวที่ 3
6/2546   4 เม.ย.46  ผลการปรับโครงสร้างหนี้และการกู้เงินของภาครัฐประจำเดือนมีนาคม 2546  และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2546
Download PDF File
่าวที่ 35/2546   3 เม.ย.46  คลังเดินหน้าปฏิรูประบบราชการหน่วยงานในสังกัด  สู่ยุคใหม่ "ราชการไทย"

เดือนมีนาคม 2546 

Download PDF File ่าวที่ 34/2546 27  มี.ค.46  ผลการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาราคาอ้อยและน้ำตาลทราย
Download PDF File
่าวที่ 3
3/2546 25  มี.ค.46  พิธีสมโภชพระพุทธรูป  และพิธีพุทธาภิเษกเหรียญรูปหล่อฉลอง 80 พรรษา  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
Download PDF File
่าวที่ 3
2/2546 21  มี.ค.46  รายงานวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยโดย บริษัท Moody's Investors Service ชื่นชมต่อความสำเร็จของการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทย
Download PDF File
่าวที่ 3
1/2546 20  มี.ค.46  ผลการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาราคาอ้อยและน้ำตาลทราย
Download PDF File
่าวที่
30/2546 19  มี.ค.46  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้แนวทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมตลาดทุน
Download PDF File
่าวที่ 2
9/2546 14  มี.ค.46  รายได้รัฐบาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2546  และภาพสะท้อนเศรษฐกิจไทย
Download PDF File
่าวที่ 2
8/2546 14  มี.ค.46  ผลการประชุมร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  เรื่องบทบาทการขยายผลทางเศรษฐกิจจากการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
Download PDF File
่าวที่ 27/2546 11  มี.ค.46  คณะโฆษกกระทรวงการคลัง
Download PDF File
่าวที่ 2
6/2546  7  มี.ค.46  การสนับสนุนบทบาทของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Dealing Centre - ThaiBDC)
Download PDF File
่าวที่
25/2546  6  มี.ค.46  คณะผู้บริหารกองทุน (Fund Managers) ในภูมิภาคเอเชีย  เข้าพบรับฟังการสรุปภาวะเศรษฐกิจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
Download PDF File
่าวที่ 2
4/2546  5  มี.ค.46  เลขาธิการอาเซียนเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
Download PDF File
่าวที่ 2
3/2546  5  มี.ค.46  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะแสดงความยินดีและรับฟังนโยบายจากร้อยเอกสุชาติ เชาว์วิศิษฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
Download PDF File
่าวที่
22/2546  3  มี.ค.46  สภาหอการค้าสหรัฐอเมริกา เข้าพบหารือกับ ร้อยเอกสุชาติ เชาว์วิศิษฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
Download PDF File
่าวที่ 2
1/2546  3  มี.ค.46  นักธุรกิจสวีเดนเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
Download PDF File
่าวที่
20/2546  3  มี.ค.46  ผลการสัมมนาเรื่องศูนย์ข้อมูลการคลังท้องถิ่น                                                                 

เดือนกุมภาพันธ์ 2546   

Download PDF File ่าวที่ 19/2546 28  ก.พ.46  คลังจัดสัมมนาศูนย์ข้อมูลการคลังท้องถิ่น
Download PDF File
่าวที่
1
8/2546 28  ก.พ.46  การรับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของประเทศไทยในสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี (MIGA)
Download PDF File
่าวที่
17/2546 27  ก.พ.46  การมอบนโยบายการบริหารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
Download PDF File
่าวที่
16/2546 20  ก.พ.46  Moody's พบผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
Download PDF File
่าวที่
15/2546 20  ก.พ.46  รายงานผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเบื้องต้นประจำเดือนมกราคม 2546 และในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2546  (ตุลาคม 2545 - มกราคม 2546)
Download PDF File
่าวที่ 1
4/2546 19  ก.พ.46  การเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ของบริษัท  Moody's
Download PDF File
่าวที่ 1
3/2546   7  ก.พ.46  ดุลการคลังเบื้องต้น (Primary Fiscal Balance)  ของรัฐบาลเกินดุลในปีงบประมาณ 2547  เป็นปีแรก
Download PDF File ่าวที่ 12/2546   7  ก.พ.46  ผลการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย ครึ่งหลังปี 2545
Download PDF File
่าวที่
11/2546   7  ก.พ.46  การปรับปรุงโครงสร้างอัตราอากรศุลกากร
Download PDF File
่าวที่
10/2546   7  ก.พ.46  การลดภาษีศุลกากรตามข้อผูกพันภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ปี 2546
Download PDF File
่าวที่
9/2546   
3  ก.พ.46  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานการดำเนินคดี ในความผิดตามกฎหมายการเงินการคลัง พ.ศ. 2546

เดือนมกราคม 2546   

Download PDF File ่าวที่ 8/2546  30 ม.ค.46  ความคืบหน้าในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)
Download PDF File
่าวที่
7/2546  30 ม.ค.46  ประกาศเตือนภัยกรณีการหลอกลวงและฉ้อโกงเงินค่าซื้อขายบัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือ
Download PDF File
่าวที่
6/2546  29.ค.46  ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกระทรวงการคลังกับ Northwestern University
Download PDF File
่าวที่
5/2546  21.ค.46  คณะทำงานกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เยือนประเทศไทย
Download PDF File
่าวที่
4/2546  17.ค.46  การปรับปรุงประมาณการรายได้รัฐบาลปีงบประมาณ 2546 และรายงานผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2546 (ตุลาคม - ธันวาคม 2545)
Download PDF File
่าวที่
3/2546  15.ค.46  รมช.กระทรวงพาณิชย์  สหรัฐอเมริกา  เข้าพบหารือ กับ ร้อยเอกสุชาติ เชาว์วิศิษฐ  รมช.กระทรวงการคลัง
Download PDF File
่าวที่
2/2546  10 ม.ค.46  รมว.กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักร เข้าพบหารือกับ รมช.กระทรวงการคลัง ร้อยเอกสุชาติ เชาว์วิศิษฐ
Download PDF File
่าวที่ 1/2546  10 ม.ค.46  กรอบยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ปี 2546 - 2548

 
แถลงข่าวย้อนหลังปี 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550
2549: 2548: 2547 : 2546 : 2545 : 2544 : 2543 : 2542 : 2541